onsdag 28.09 – sundag 02.10.22

Ein jærsk litteraturfestival
Kjøp billett

Vårslepp 27. april

Den siste våronna?

No items found.

Haustprogram

Onsdag 28. september

Debatt: Raude bondetal angår oss alle

28/9/2022 19:30

Torsdag 29. september

Heilaften: Ville sørvesten LIVE på Lyngen gard

1/9/2022 19:00

Fredag 30. september

Debatt: Krigen, maten og naturen

30/9/2022 11:00

Laurdag 01. oktober

Kortfilm: Field Report/Shahrzad Malekian

1/10/2022 10:00

Barneshow: Om Hulda!

1/10/2022 11:00

Bokhandel: Feministisk landbrukslitteratur!

1/10/2022 11:00

Føredrag og panelsamtale: Symposium på Line gard

1/10/2022 12:00

Jordvernmarsjen: - den første!

1/10/2022 15:00

Samtale: Bønder les boka!

1/10/2022 17:30

AVLYST! Samtale: Blod og jord

1/10/2022 19:00

Konsert: Silo & Saft

1/10/2022 21:00

Sundag 02. oktober

Føredrag: Naturelskar eller naturkonsument?

Føredrag: Naturelskar eller naturkonsument?

2/10/2022 14:00
Bokprat: Den nye årstida

Bokprat: Den nye årstida

2/10/2022 16:00
Samtale: Kornsundag med brød og øl

Samtale: Kornsundag med brød og øl

2/10/2022 17:00

Jorddøgn: Ein jærsk litteraturfestival med jord og jordbruk som overordna tema.

«som ein oppstandelses-fanfare
med ekko frå hundre steingardar
og eit og anna hjarta»


(Åse-Marie Nesse)

Jorddøgn er jordbruket og naturen sin eigen litteraturfestival på Jæren. Kvart år vil me ta opp aktuelle problemstillingar knytt til jord, jordbruk og natur, og til å undersøkja språket menneska brukar om desse tema - både det litterære, kvardagslege og fagleg/politiske. 

Vårt mål er å skapa rom for nye måtar å tenka og snakka om desse problemstillingane på. Me meiner at det å finna ein berekraftig og ny grøn veg, utan at utviklinga kollapsar, er ei heilt avgjerande utfordring for vår tid.

Jorddøgn vil feira bonden og jorda, som grunnlaget for mykje av samfunnet vårt, for språk- og kulturuttrykka våre. 

Me ser på skjønnlitteraturen som eit sentralt kulturuttrykk som set ord på, og rommar kompleksiteten i dei spørsmåla folk til eikvar tid er opptekne av, både daglegdagse og eksistensielle. Me meiner at litteraturen, i kombinasjon med jordbruket, har eit oversett, men viktig bidrag å gje til samfunnsdebatten om forhold som er grunnleggjande viktige for vår eksistens: matproduksjon, jord- og naturvern, næringsliv og samfunnberedskap.


Me ønskjer å nå ut til både bønder og byfolk, både på Jæren og elles i landet.

Litteraturfestivalen vår skal vera ein stad for meiningsutveksling og kunstuttrykk, men også gje høve til å stoppa opp og tenkja over kor me kjem ifrå og kor me er på veg. 

Som Arne Garborg, bondeguten som sa ifrå seg odelen for å bli forfattar, skreiv då han på sine eldre dagar kom til Knudaheio på somrane: «Heilt heim vinn eg ikkje, då eg ikkje lenger hev krafta til å leva på ærleg måte, d.e. av jorda». 

Bakover stammar me alle frå jordbrukssamfunna, og framover skal me alle bli til jord att. Det er på tide å leggja ned timeglaset og snakka om kva jord er, og kva me vil den skal bety for oss.


Festivalen blir driven av stiftinga Litteraturhuset på Jæren.

Bak konseptet står Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, Bjørn Hagerup Røken, Lillian Utne, Gudmund Edland, Inger Størseth Haarr og Peter Strassegger (festivalleiar).


Koble deg på Jorddøgn