Tidlegare program

Vårslepp 2023

Tur: Tinghaug og Krosshaug

19/3/2023 12:00

Samtale: Blod og jord

18/3/2023 18:00

Samtale: Sau og sjel

18/3/2023 15:00

Får-edrag: Ein hyllest til sauen

18/3/2023 14:00

Barnearrangement: Ullverkstad og lesestund

18/3/2023 12:00

Jorddøgn/Tekstallianse debatt: Den offentlege bonden

18/3/2023 11:00

UTSELD! Heilaften på Lyngen gard

17/3/2023 19:00

Vårslepp: Heilaften om landbruk, litteratur og matberedskap. Er det håp om ein ny vår, eller er endetida komen?

27/4/2022 19:00

Tirsdagar

No items found.

Onsdagar

Debatt: Raude bondetal angår oss alle

28/9/22

Vårslepp: Den jærske identiteten

5/5/21

Torsdagar

Heilaften: Ville Sør-Vesten LIVE på Lyngen gard

1/9/22

Fredagar

Debatt: Krigen, maten og naturen

30/9/2022

Laurdagar

Hausttakkefest

18/11/23 19:00

Konsert: Silo & Saft

1/10/22 21:00

AVLYST! Samtale: Blod og jord

1/10/22 19:00

Samtale: Bønder les boka!

1/10/22 17:30

Jordvernmarsjen: - den første!

1/10/22 15:00

Føredrag og panelsamtale: Symposium på Line gard

1/10/22 12:00

Barneshow: Om Hulda!

1/10/22 11:00

Bokhandel: Feministisk landbrukslitteratur!

1/10/22 11:00

Kortfilm: Field Report/Shahrzad Malekian

1/10/22 10:00

Samtale: Eit jærsk generasjonsskifte

4/9/21 21:00

Samtale: Draumen om ein gard

4/9/21 19:00

Samtale: Framtida uavklart

4/9/21 17:00

Føredrag: Av jord er vi komne

4/9/21 15:00

Føredrag: Mennesket og molda

4/9/21 13:00

Føredrag: Jord - kva står på spel?

4/9/21 12:00

Byvandring på Bryne med Tarald Oma

4/9/21 10:00

Sundagar

Føredrag med Bernhard Ellefsen: Som om landskapet tjuknar omkring oss

Føredrag med Bernhard Ellefsen: Som om landskapet tjuknar omkring oss

19/11/2023 14:00
Samtale: Kornsundag med brød og øl

Samtale: Kornsundag med brød og øl

2/10/2022 17:00
Bokprat: Den nye årstida

Bokprat: Den nye årstida

2/10/2022 16:00
Føredrag: Naturelskar eller naturkonsument?

Føredrag: Naturelskar eller naturkonsument?

2/10/2022 14:00
Jorddøgn – Lansering av Den bortkomne faderen

Jorddøgn – Lansering av Den bortkomne faderen

5/9/2021 19:00
Samtale: I aust og vest. Om sentrum og periferi.

Samtale: I aust og vest. Om sentrum og periferi.

5/9/2021 13:00
Samtale: Jord og jern

Samtale: Jord og jern

5/9/2021 12:00
Haustmarsj over Jæren

Haustmarsj over Jæren

5/9/2021 9:30
Logo animasjon

Jorddøgn: Ein jærsk litteraturfestival med jord og jordbruk som overordna tema.

«som ein oppstandelses-fanfare
med ekko frå hundre steingardar
og eit og anna hjarta»


(Åse-Marie Nesse)

Jorddøgn er jordbruket og naturen sin eigen litteraturfestival på Jæren. Kvart år vil me ta opp aktuelle problemstillingar knytt til jord, jordbruk og natur, og til å undersøkja språket menneska brukar om desse tema - både det litterære, kvardagslege og fagleg/politiske. 

Vårt mål er å skapa rom for nye måtar å tenka og snakka om desse problemstillingane på. Me meiner at det å finna ein berekraftig og ny grøn veg, utan at utviklinga kollapsar, er ei heilt avgjerande utfordring for vår tid.

Jorddøgn vil feira bonden og jorda, som grunnlaget for mykje av samfunnet vårt, for språk- og kulturuttrykka våre. 

Me ser på skjønnlitteraturen som eit sentralt kulturuttrykk som set ord på, og rommar kompleksiteten i dei spørsmåla folk til eikvar tid er opptekne av, både daglegdagse og eksistensielle. Me meiner at litteraturen, i kombinasjon med jordbruket, har eit oversett, men viktig bidrag å gje til samfunnsdebatten om forhold som er grunnleggjande viktige for vår eksistens: matproduksjon, jord- og naturvern, næringsliv og samfunnberedskap.


Me ønskjer å nå ut til både bønder og byfolk, både på Jæren og elles i landet.

Litteraturfestivalen vår skal vera ein stad for meiningsutveksling og kunstuttrykk, men også gje høve til å stoppa opp og tenkja over kor me kjem ifrå og kor me er på veg. 

Som Arne Garborg, bondeguten som sa ifrå seg odelen for å bli forfattar, skreiv då han på sine eldre dagar kom til Knudaheio på somrane: «Heilt heim vinn eg ikkje, då eg ikkje lenger hev krafta til å leva på ærleg måte, d.e. av jorda». 

Bakover stammar me alle frå jordbrukssamfunna, og framover skal me alle bli til jord att. Det er på tide å leggja ned timeglaset og snakka om kva jord er, og kva me vil den skal bety for oss.


Festivalen blir driven av stiftinga Litteraturhuset på Jæren.

Bak konseptet står Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, Bjørn Hagerup Røken, Lillian Utne, Gudmund Edland, Inger Størseth Haarr og Peter Strassegger (festivalleiar).


Koble deg på Jorddøgn